• وبلاگ : صداي پاي باران
 • يادداشت : خداااا
 • نظرات : 1 خصوصي ، 19 عمومي
 • آموزش پیرایش مردانه اورجینال

  نام:
  ايميل:
  سايت:
     
  متن پيام :
  حداکثر 2000 حرف
  كد امنيتي:
    
    
     1   2      >
   
  سلام مطالب عالي بود مرسيسلام
  مطالب عالي بود
  مرسي
  + يه دوست خيلي قديمي 
  دوست دارم نازنين
  + يه دوست خيلي قديمي 

  ببين راضيه جون اگه يه روز احساس کردي يکي که خيلي دوسش داري دوست نداره " بهترين راه اينه که بري تو يه امامزاده دخيل ببندي چون ممکنه حق داشته باشه...... ارنست همينگوي

  + يه دوست خيلي قديمي 
  where r u my dear Raziye BA VAFA
  + يه دوست خيلي قديمي 

  سلام خوبي ممنون كه عوض كردي

  سلام

  حال و احوال؟

  نكته جالبي بود.

  سلام

  راستي شناسنامه ات اينجاس عضوت ميکنم کارتشم مياد درخونتون

  باي باي تا برنامه هاي ديگه

  ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها

  بابا يه رنگ ديگه بزار خسته شدم ميام وبلاگت چشمم درد ميگيره؟؟؟

  ولي اهداي عضو كاربزرگي حداقل بعداز مرگمون ميتوني قلبتو تو اعضاي ادمهايي ببيني كه يه روزي اميدي به زندگي نداشتن ولي الان خوشحال خوشحال دارن زندگي ميكنن وتو ازشادي اونا خوشحال ميشي وخداهم از خلق همچين بنده اي خوشحال ميشه.

  سلام خوب آبجيم راست ميگه

  غرغرو خان قالبت تكراريه خوب

  با اون قيافت

  خوب عوض كن ديگه

  فكركرده اهكي ههههههههههههههههههههههههههه

  چرا حالا ميزني؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟

  باشه ميام كه خوشحال بشي دستتم درد نكنه

  سلام خوبي خانم گلرو رو ميگي؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟

  اخه قشنگ نوشته بود. واقعيت بود.

  راستي يه نظر اين قالب وبلاگت عوض كن تكراري شده ديگه اصلا به صداي پاي باران نمياد..................

  راستيي لينكت كردم كه راحت شمم

  سلام مرسي که اومدي

  انقدر غما زيادن كه نميشه ازشادي نوشت ولي سي ميكنم ديگه ازشادي بنويسم ژسرگلت چه طوررررررررررررررررررررره

  ´´´´´´´´¶¶¶¶´´´´´´´´´´´´´´´´´
  ´´´´´´¶¶´´´´¶¶¶¶¶´´¶¶¶¶´¶¶¶¶´´
  ´´´´´´¶´´´´´´´´´´¶¶¶¶´¶¶´´´´¶´
  ´´´´´´¶´´´´´´´´´´¶´¶¶¶¶¶¶´´´¶´
  ´´´´´¶´´´´´´´´´´¶¶¶¶¶´´´¶¶¶¶¶´
  ´´´´¶´´´´´´´´´´´´´´´´¶¶¶¶¶¶¶¶´
  ´´´¶´´´´´´´´´´´´´´´´´´´¶¶¶¶¶´´
  ´¶¶¶´´´´´¶´´´´´´´´´´´´´´´´´¶´´
  ´´´¶´´´´¶¶´´´´´´´´´´´´´´´´´¶´´
  ´´´¶¶´´´´´´´´´´´´´´´´¶¶´´´´¶´´
  ´´¶¶¶´´´´´´´´´¶¶¶´´´´¶¶´´´¶¶´´
  ´´´´´¶¶´´´´´´´´´´´´´´´´´´¶¶¶´´
  ´´´´´´´¶¶¶´´´´´´´´´´´´´¶¶¶´´´´
  ´´´¶¶¶¶¶´¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶´´´´´´
  ´´´¶´´´´¶¶¶¶¶´´´´¶¶¶¶´´´¶´´´´´
  ´´´¶´´´´¶¶¶´¶¶¶¶¶¶¶¶´´´¶¶¶´´´´
  ´´´¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶´´¶¶¶¶¶´´´¶¶´´
  ´´¶´´´´´´¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶´´´´´´´¶´´
  ´¶´´´´´´´´´¶¶¶¶¶¶¶¶´´´´´´´´¶´´
  ´´¶´´´´´´´´¶¶¶¶¶¶¶¶´´´´´´´´¶´´
  ´´¶¶´´´´´´´¶¶´´´´¶¶´´´´´´¶¶´´´
  ´´´´¶¶¶¶¶¶¶´´´´´´´´¶¶¶¶¶¶´
  آپم,بدو بيا
     1   2      >